Loader Image

Vriend van JBA:

U steunt met 50€, 150€ of 250€. Als dank: digitale nieuwsbrief 3x/jaar, bijwonen occasionele toonmomenten, (vanaf 150 €) bijwonen van 1 open repetitie in dansstudio, (vanaf 250€) uitnodiging voor openingsreceptie

Algemeen steunend lid:

U steunt met een donatie tussen 300 en 750€. Als dank: idem als Vriend 250€ + Meet & Greet met de dansers van JBA

Structureel steunend lid:

U steunt ons door directe onkosten te dekken zoals maandelijkse huur werkruimte, zwevende dansvloer, kostumering, transportkosten & catering op verplaatsing, … Vooraf bespreekbaar. Als dank: idem als Algemeen Steunend Lid

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mail*

Telefoonnummer

Project

Boodschap

Bedrag €*NL
EN NL