FLASH #14 – ONDER DE LOEP!

Bij gestage inspanningen en het doorstaan van allerlei slopende tegenwerking lijkt het wel alsof schijnbaar onoverkomelijke obstakels plots makkelijk te overwinnen zijn wanneer een welverdiend succes je te beurt valt!

Zo vergaat het ook JBA na het overrompelend succes van JAMES! En terwijl we nog nagenieten van dit heerlijke gevoel staan we in aanloop naar onze 5e verjaardag even stil en reflecteren we over de weg die we tot nu toe hebben afgelegd. Wat hebben we bereikt en voldoet dit aan onze verwachtingen?

Zoals choreograaf Mauro de Candia openlijk toegaf was JAMES één van de meest complexe creaties die hij in samenwerking met JBA als geheel had ondernomen. Een dergelijke hybride productie loopt natuurlijk nooit van een leien dakje maar zouden we überhaupt aan het project begonnen zijn als we vooraf hadden kunnen inschatten hoeveel onvoorziene problemen dit met zich mee zou brengen? JA klinkt het overtuigd en duidelijk! Vooruitgang en diversificatie staan in ons DNA geschreven en de manier waarop met tegenspoed wordt omgegaan is de graadmeter van onze vastberadenheid om ons doel te bereiken.
Het succes van JAMES is ondubbelzinnig en de ervaring voor onze dansers is van onschatbare waarde. Zo jong en groen ze in september bij de opstart waren, zo groot is de vreugde om te zien hoe ze op korte tijd gegroeid zijn en blijk geven van een professionaliteit en volwassenheid waar we alleen maar konden van dromen. Vanaf maart ‘24 toeren we verder met deze productie en de eerste stop in het Museum van Schone Kunsten Antwerpen is ondertussen al achter de rug met alweer een weergaloze reactie van een enthousiast publiek!

En er is meer… Tussendoor zet de groep nóg een belangrijke stap en gaat zij een versnelling hoger met een allereerste internationaal optreden in Genève, Zwitserland! JBA is uitgenodigd om samen met 4 andere junior dansgezelschappen op te treden tijdens het Junior Ballet Festival op 21 en 22 maart ek. Fier staan we naast het Dutch National Ballet Junior Company, London’s Rambert School, VERVE uit Leeds, GB en AREA Jeune Ballet Suisse…. niet de minsten dus en allen met een bepaalde faam om hoog te houden. JBA zal putten uit het hedendaagse balletrepertoire en heeft gekozen voor YU van Altea Nuñez en JOURNEY, een creatie van Ilja Louwen gebaseerd op het repertoire van choreograaf Leo Mujic.

Dus ja…. de afgelegde weg was bezaaid met bulten en putten, we hadden diepte- en hoogtepunten en we blijven onversaagd vechten voor een betere officiële erkenning van onze artistieke prestaties.

Maar terugblikkend op wat we sinds onze oprichting in 2019 verwezenlijkt hebben zien we dat het publiek ons “smaakt” en dat het succes boven alle verwachting groeit. Bovendien zijn we fier dat vele van onze dansers een professionele plek in prestigieuze Europese dansgezelschappen wisten te bemachtigen en als kers op de taart waaieren we dit jaar zélf ook internationaal uit….

© Filip Van Roe